Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.34 /2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34 /2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе
43323000 – опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.04.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.73/2019 НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ-ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧЦИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 20.03.2019.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.2/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 3-Бетон

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 3-Бетон

44114000- бетон

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=210258

Рок за достављање понуда:
08.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН бр. 1.2.11/2019- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА,ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 1- Сервис-поправка грађевинских машина марке„CAT“ Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне Партија 4- Сервис

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.032019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.2.11/2019- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА,ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА
Партија 1- Сервис-поправка грађевинских машина марке„CAT“
Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе
Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне
Партија 4- Сервис-поправка за надоградњу миксера
Партија 5-Сервис -поправка грађевинске машине ваљак марке "BOMAG"
Партија 6-Сервис-поправка за трактор марке "LAMBORGINI RG"
Партија 7-Сервис-поправка возила "HYUNDAI"
Партија 8-Сервис-поправка за трактор "ИМТ", "БЕЛАРУС", CAME
Партија 9- Сервис- поправка уређаја марке "KUBOTA"

Назив и ознака из општег речника набавки: 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Одговор 1 1 2 11 19 130319

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.56/2019 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.56/2019 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209980

Рок за достављање понуда:
05.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.57/2019 Делови за уређаје марке „ KUBOTA“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.04.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 1 57 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12 /2019 - СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12 /2019 - СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ - 03111900 -семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ОП ЈН 1.1.45 /2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

 

ОП ЈН 1.1.45 /2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

Назив и ознака из општег речника набавки
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

Рок за достављање понуда:
02.04.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
02.04.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Прилог 1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.46 /2019 Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46 /2019 Делови за уређаје марке "STIHL"

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209716

Рок за достављање понуда:
05.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.34/2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 3-Нова санитарна галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34/2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 3-Нова санитарна галантерија

39300000-разна опрема

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209643

Рок за достављање понуда:
02.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија-1 Ремонт-поправка надградње хидрауличних платформи, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом, редни број ЈН 1.2.7 /2019

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА,
Партија-1 Ремонт-поправка надградње хидрауличних платформи,
Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом, редни број ЈН 1.2.7 /2019

Назив и ознака из општег речника набавки
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.04.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
01.04.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3 техничка спецификација

Прилог 4 техничка спецификација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2019 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 2-Травнo семе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.3.8/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

45112710- радови на пејзажном уређивању зелених површина

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.03.2019. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
26.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 3 8 19

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 3 8 19

ОДГОВОР 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2019-РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1- Ремонт – поправка корпи, квачила и фрикционих делова
Партија 2-Ремонт- поправка делова за преносне механизме
Партија 3 – Ремонт- поправка цилиндара
Партија 4 – Ремонт – поправка гибња и ковачки радови
Партија 5 – Ремонт и сервисирање хладњака , ауспуха и интеркулера
Партија 6- Ремонт- поправка пумпе високог притиска и дизни
Партија 9 – Ремонт-поправка, машинска обрада моторне групе

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.03.2019 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1-КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 4-КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 5-КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8  19

ПРИЛОГ 6- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 9- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 2- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19
ПРИЛОГ 3- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН бр. 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES" Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP" Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“ Партија 8-Сервис-поправка за

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.02.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“
Партија 8-Сервис-поправка за комуналне машине марке "PIAGGIO"
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2
ПРИЛОГ 3
ПРИЛОГ 4

Појашњење кон.док.ЈН1.2.10 П1 Сервис поправка возила тип МЕРЦЕДЕС 27.02.2019.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.1/2019 Грађевински материјал – ринфуз,Партија 3 – Ризла

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана19.02.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.1/2019 Грађевински материјал – ринфуз,Партија 3 - Ризла
44911000 мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.9/2019- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3 – Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.43/2019.- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.43/2019.- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

1.1.54/2019 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 – Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.54/2019 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 – Ножеви за специјалне уређаје
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.03.2019. до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.03.2019. у 13:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.47/2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,Партија 1-Резервни делови за трактор марке „Прима“ и трактор марке AGT 830 са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.47/2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,Партија 1-Резервни делови за трактор марке „Прима“ и трактор марке AGT 830 са прикључцима
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=208494

Рок за достављање понуда:
15.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.52/2019 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.03.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
12.03.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.33/2019 -ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ, Партија 3 - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

24000000 хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1 1 33 19 п3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2019- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2019- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА,
Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.23 /2019 - УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ,Партија 8-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама за тракторе марке "Solis"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50800000 –разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 23 19 п8

Одлука о додели уговора 1 2 23 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.16/2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.16/2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво
44800000- боје, лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
12.03.2019. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Одговор 1 и 2 1 1 16 19 П1

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 16 19 П1 040319

Измена конкурсне документације 1.1.16 п1 050319

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.2/2019-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна кон.док. П2 20.02.2019.

Друга измена и допуна кон. док 1 1 2 19 П2 250219

Одлука о додели уговора 1 1 2 19 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.9/2019 - ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа, Партија 2-Обла грађа-трупци

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9/2019 - ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа, Партија 2-Обла грађа-трупци

Партија 1-Резана грађа: 03419100 -производи од дрвне грађе
Партија 2-Обла грађа-трупци :03418000 -трупци, облице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.1/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз,Партија 2 –Расути материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.1/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз,Партија 2 –Расути материјал
44113000 материјал за изградњу путева

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=207758

Рок за достављање понуда:
05.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.03.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.34/2018 ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ Партија 4-Синтетичка паста за заштиту биља

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

39820000 органска површинска активна средства

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 34 18 п4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.35 /2018 -ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 5- Електро материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.35 /2018 -ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 5- Електро материјал
31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=206504

Рок за достављање понуда:
18.02.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.02.2019. године. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одлука о додели уговора 1 1 35 18 п5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.3/2018 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.02.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
18.02.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације од 30.01.2019.

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.11/18 - СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/18 - СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“

50114000 -услуге поправке и одржавања теретних возилаа

Линк на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

08.02.2019. до 13:00
Јавно отварање понуда:
08.02.2019. у 13:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд