• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.7/2018 УСЛУГА ИНТЕРНЕТА,Партија 2- VPN ИНТЕРНЕТ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.7/2018 УСЛУГА ИНТЕРНЕТА,Партија 2- VPN ИНТЕРНЕТ
72400000- услуге интернета

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204913

Рок за достављање понуда:
31.01.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
31.01.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.48/2018-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ , Партија 2 - Резервни делови за трактор марке "IMT", "ИМР" и "BELARUS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.48/2018-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ ,
Партија 2 - Резервни делови за трактор марке "IMT", "ИМР" и "BELARUS"
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.01.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ кон.документације

Одлука о додели уговора 1 1 48 18 P2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.48/2018 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.54/2018 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе "MAESTRAL" и "GOLDONI"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.54/2018 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе "MAESTRAL" и "GOLDONI

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204386

Рок за достављање понуда:
25.01.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
25.01.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.46/2018.- РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, Партија 2-Делови за теретна возила марке "ZASTAVA IVECO", Партија 3-Делови за теретна возила марке "КИА"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46/2018.- РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА,
Партија 2-Делови за теретна возила марке "ZASTAVA IVECO",
Партија 3-Делови за теретна возила марке "КИА"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.01.2019.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.01.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Измена ПРИЛОГА 1 конкурсне документације 14.01.2019.

ПРИЛОГ 1 (14.01.2019.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена ПРИЛОГА 1 конкурсне документације 15.01.2019.

ПРИЛОГ 1 (15.01.2019.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 21.01.2019. 

ДРУГА ИЗМЕНА ПРИЛОГА 1 ОД 21.01.2019

 ИЗМЕЊЕН ПРИЛОГ 1 ОД 21.01.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П3

Обавештење о закљученом уговору п3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П2

Обавештење о закљученом уговору п2

Остала обавештења

ЈН 1.1.58/2018- НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 2 –Ножеви за глодач пањева марке (Fermex)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

 

ЈН 1.1.58/2018- НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 2 –Ножеви за глодач пањева марке (Fermex)

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.01.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
22.01.2019. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 58 18 П2

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.47/2018.- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 2- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ МАРКЕ „CAT“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.47/2018.- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ,
Партија 2- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ МАРКЕ „CAT“
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.01.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

ПРИЛОГ 2 конкурсне документације

Одлука о додели уговора ЈН 1.1.47 П

Обавештење о закљученом уговору 1 1 47 18 П2

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд