• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.37/2018- УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.12.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.37/2018- УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.01.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.01.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 31.12.2018.

Одлука о додели уговора 1 2 37 

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.57/2018.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.57/2018.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.12.2018.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.12.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.57 П2

Остала обавештења

ЈН 1.2.7/2018- УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1- Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.7/2018- УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1- Услуга мобилног интернета
72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 18 П1

Одлука о додели 1 2 7 18 п1

Обавештење о закљученом уговору 1 2 7 18 п1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОП ЈН 1.1.80/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, GPRS

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.11.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ОП ЈН 1.1.80/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, GPRS
48000000 - Програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне 30.11.2018.

Појашњење конкурсне 03.12.2018.

Појашњење конкурсне 05.12.2018.

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.71/2018 - ХАК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000– грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 71 18

Обавештење о закљученом уговору 1 1 71 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.46/2018.- РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА,Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.11.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46/2018.- РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА,Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"
34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2018.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Одлука о додели уговора ЈН 1.1.46 П1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.46 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд